موسسه بپاخاستگان دشت بهشت

مرکز بهبودی اقامتی میان مدت سوء مصرف کنندگان مواد

موسسه بپاخاستگان دشت بهشت

مرکز بهبودی اقامتی میان مدت سوء مصرف کنندگان مواد

عکس هوایی از کمپ

عکس هوایی گوگل

سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

دعای قدم هفت


آفریدگارا
من اکنون آماده ام که تمام خوب بد وجودم را به تو بسپارم ،

 تمنا دارم یک یک نقصهای درونم را که سد راه خدمت به تو و همنوعان من است بر طرف کنی
 
و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم

                                                                 (( آمین ))

jpg

jpg

محوطۀ کمپ

jpg

دعای قدم سه

پروردگارا

 خود را تقدیم تو می دارم ، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی


 ازاسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم 


مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانیکه 


با قدرت تو ، عشق تو ، و راه تو یاریشان خواهم داد.


باشد که همیشه بر ارادۀ تو گردن نهم 


                                             ( آمین )

خداوندا


آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم 

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

آمین